Perkebunan

Home Perkebunan

Bidang Perkebunan

       Bidang perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perkebunan, dengan tugas pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan bidang perkebunan. Uraian tugas Kepala Bidang Perkebunan adalah sebagai berikut:

a.      merumuskan kebijakan penetapan sasaran areal, kebutuhan sarana dan prasarana produksi perkebunan;

b.      merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan penerapan standar mutu produksi, sertifikasi dan pengendalian peredaran benih/bibit tanaman perkebunan;

c.      merumuskan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, peramalan, pengamatan dan pengendalian  OPT Perkebunan  serta bencana alam dan penanggulangannya;

d.      merumuskan dan mengendalikan  pemberian rekomendasi dan perizinan usaha perkebunan;

e.      merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pengelolaan lahan dan air perkebunan;

f.       merumuskan kebijakan  dan  mengendalikan pelaksanaan pengembangan usaha perkebunan;

g.      merumuskan kebijakan dan mengendalikan  pelaksanaan kebijakan pembinaan peningkatan produksi, manajemen usaha tani, pelayanan sarana dan prasarana produksi perkebunan;

h.      merumuskan kebijakan dan mengendalikan  pelaksanaan kebijakan pembinaan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan serta pemasaran hasil perkebunan;

i.       mengendalikan pelaksanaan pengembangan informasi perkebunan;

j.       mengendalikan pelaksanaan penyusunan statistik perkebunan; dan

k.      melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugasnya, Kepala Bidang Perkebunan dibantu oleh:

a.      Kepala Seksi Tanaman Tahunan;

b.      Kepala Seksi Tanaman Semusim dan Penyegar; dan

c.      Kepala Seksi pengendalian OPT Perkebunan dan Bina Usaha.